Dibaik pulih secara profesional. Kualiti dijamin.
Setiap kereta CARSOME Certified telah melalui 5 
langkah proses pembaikpulihan CARSOME Certified
Lab - kemudahan baik pulih terbesar di Asia Tenggara.

________________________________________________________________________